2011-07-02

Im only sleeping

Jag ær i Norge. Bland mørkgrøna berg, kalla bæckar och dovt råmande kossor. Avlægsna slæktingar som sæger att jag jag ær fantastisk och betagande. Det ær vackert, lækande och søvande.

Har inte tillgång till något internet mer. Med andra ord; bloggen sover en stund.

Inga kommentarer: