2010-07-02

Obs.

Ryktet om min personlighet har spridit sig ända till Kina. Idag fick jag det här brevet från Suu i Hong kong. Jag tycks ha tryckt på hans knappar.

Inga kommentarer: